Zetor 2011

Janez Lončar iz Lončarjevega muzeja na Podborštu pri Komendi restavrira tudi stare traktorje.
V tem videu nam bo povedal, kako to delo poteka.