Društvo stari traktor Moste na spomladanskem sejmu 2016 v Komendi