Romanje v ljubljansko stolnico 2018

Letošnjeg romanja v ljubljansko stolnico in obisk prijatelja društva ST Moste, stolnega prošta Jožefa Lapa, ki je bilo 15. 3.6.2018 že 9. po vrsti, se je letos udeležilo 26. romarjev s 17 traktorji.

Večina je bilo članov DSTM in njihovih družinskih članov in kot vsako leto tudi nekaj prijeteljev društva.