HSCS

Izdelke madžarskega podjetja HSCS (Hofherr-Schrantz-Clayton-Schuttleworth ) lahko uvrstimo med legende evropskih trak­torjev z motorjem z žarilno glavo. Čeprav so manj znani kot npr. Lanzevi Buldogi, so se z velikim uspehom prodajali tako na evropskem kot na svetovnem trgu. Zgodovina traktorjev HSCS sega v leto 1857, ko je Mathias Homen ustanovil podjetje za proizvodnjo strojev. Leta 1881 se je združil z Johanom Schrantzem.

 

Večinski lastnik je pozneje postalo podjetje Clayton & Shuttleworth, ki je že leta 1869 imelo tisoč zaposlenih in je bilo največji pro­izvajalec kmetijske mehanizacije v Avstriji. Delež podjetja Clayton je bil leta 1911 prodan avstrijski banki. 

               

Po razpadu avstro-ogrske monarhije po 1. svetovni vojni sta nastali dve ločeni podjetji - eno na Dunaju in eno v Budimpešti; iz slednjega so leta 1915 prišli prvi enovaljni modeli traktorjev z bencinskimi motorji moči 13,2-18 kW (18,4-25 KM) 8-11 kW (11-15 KM), ki so bili zasnovani na osnovi ameriških traktorjev podjetja Hart­ Parr.


Prvi Clayton traktor z bencinskim motorjem

Traktorje z žarilno glavo so leta 1924 začeli množično proizvajati v tovarni na Madžarskem in uspešno prodajati v Veliki Britaniji, Italiji, Franciji, Avstriji, Avstraliji in drugod.

 


HSCS model  22 - 24 iz leta 1926

   

Model K 40 z enovaljnim motorjem moči 29,4 kW (40 KM) pri 600 vrt./min in s prostornino 9550 cm3 je nastal leta 1934.

i
Traktor HSCS model K-40

V Franciji in Italiji so se imenovali Le Robusteker si je bilo takšno ime lažje zapomniti kot kratico HSCS. O popularnosti traktorjev HSCS z motorjem z žarilno glavo največ pove podatek, da so jih v Franciji uspešno prodajali od leta 1933 do leta 1956, čeprav je imela država dobro razvito lastno traktorsko industrijo in je (podjetje Vierzon) proizvajala traktorje z motorji z ža­rilno glavo. 

Leta 1938 je nemško podjetje Lanz prevzelo du­najsko podjetje, ki je potem postalo znano kot Hofherr Schrantz ali Austro Hofherr. Ker je bila večina strojev v proizvodnem programu izredno zastarelih, saj so izhajali iz leta 1914 ali še od prej, je podjetje Lanz tovarno posodobi­lo ter samo v letu 1943 izdelalo 2200 mlatilnic in 45.000 pobiralnikov krompirja. Pozneje so začeli izdelovati akumulatorje za podmornice in dele za rakete V2. Ob koncu 2. svetovne vojne je okupacijska vojska Sovjetske zveze zasegla tovarno in vse njene stroje. 

.
HSCS okrog leta 1946

    

Ob­stajala je tudi izpeljanka HSCS z gosenicami. 

Še danes je na srečanjih ljubiteljev stare kmetijske tehnike v Italiji, Franciji, Avstriji in celo daljni Avstraliji videti lepo ohranjene primerke teh traktorjev iz obdobja od začetka 30. do konca 50. let prejšnjega stoletja. 

Šele leta 1955 je spet stekla proizvodnja traktorjev po Porschejevi licenci in s kapitalom avstrijskih bank. Madžarska tovarna je pod novim ime­nom Rdeča zvezda nadaljevala proizvodnjo traktorjev in stacionarnih motorjev HSCS vse do leta 1961, ko je bil narejen popolnoma nov model traktorja z imenom Dutra, dizelskim motorjem in pogonom 4 x 4.

S traktorji dutra, ki so bili prisotni na širšem evropskem trgu (npr. v Avstriji jih je prodajal Steyr), se je začelo novo obdobje madžarskih traktorjev.  Vir: Življenje in tehnika