Deutz D50 UF

Lastnik Jože Bezovšek, ki ga je tudi obnovil.