Postavljanje in podiranje mlaja / Boštaj Rebolj 50